כתבות מהעיתונות לקראת המופעמתוך אתר האינטרנט "לילה" בתאריך 14.12.06:
(לחץ על התמונה לכתבה המלאה)


מתוך "Timeout" בתאריך 14.12.06:


מתוך "עכבר העיר" בתאריך 14.12.06:


מתוך "עיתון ישראלי" בתאריך 14.12.06:
(לחץ על הכתבה כדי להגדילה)


מתוך "עיתון תל-אביב" בתאריך 15.12.06: