כתבות מהעיתונות לקראת המופע

מתוך "7 לילות" - "ידיעות אחרונות" בתאריך 19.6.09:

מתוך "ישראל פוסט" בתאריך 4.8.09:

מתוך התוכניה של "צוותא" אוגוסט 2009: